Политиката за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

  Тази уебстраница е собственост на Фондация „Есториум“, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 206240470, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, ул. 13-ти март № 15, ап. 7.

  Фондация „Есториум“ е администратор на личните данни, обработвани във връзка с тази уебстраница, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство.

  Ние, от Фондация „Есториум“ зачитаме правото на лична неприкосновеност на всички физически лица и защитата на личните данни на потребителите на страницата ни е основен приоритет. Стремим се да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни, как ги съхраняваме, какви са Вашите права, затова Ви предоставяме необходимата информация в настоящия документ.

 • 2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

  Ако имате въпроси относно Общите условия и Политиката за поверителност, можете да се свържете с нас на следните контакти:

  Фондация „Есториум“, Атанас Христосков – председател,
  Адрес: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, ул. 13-ти март № 15, ап. 7
  Телефон:+359893492371.
  Електронна поща:estoriumproject@gmail.com.

 • 3. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ?

  Когато посещавате страницата ни, събираме следните лични данни:

  Автоматично събирани данни

  IP адрес и данни от сървърни лог-файлове.
  Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите.


  Когато посещавате уебстраницата ни, уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сървърните ни Log Files. Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайта (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox); Данните, които се събират по този начин са единствено статистически и анонимни и няма как лесно да се свържат с конкретно физическо лице тъй като се прилага псевдонимизация на данните – генерира се автоматично уникален номер за потребителя. Тези псевдонимизирани данни на практика се съхраняват от доставчика на нашия хостинг и нямаме директен достъп до тях. Въпреки това, запазваме правото си да проверяваме такива данни, в случай че се появят конкретни индикации за незаконното им използване.

  Данни при изпращане на запитване през формата за контакт:


  Име;

  Телефонен номер;

  Е-mail;


  Данни при извършване на дарение


  Когато извършвате дарение, чрез секцията „Подкрепи ни“, до нас достигат
  Информация за транзакцията - метода на плащане (като номер на кредитна или дебитна карта или информация за банкова сметка), сумата, дата на плащане и начин на плащане;

  Име и фамилия;

  Попълненият от Вас имейл адрес, на който да ви изпратим сертификат за дарението. Последният е официален документ, с който може да приспаднете дарението от годишния си данък.

 • 4. ЗАЩО СА НИ НУЖНИ ВАШИТЕ ДАННИ?

  Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

  4.1. Автоматично събирани данни - с цел откриване и предотвратяване на измами и неоторизиран достъп до системата и за гарантиране на сигурността на системите на Администратора.
  4.2. Личните данни при изпращане на запитване – име, електронна поща и телефон – за да можем да идентифицираме от кого е отправено запитването и да ви отговорим;
  4.3. Личните данни при извършване на дарение – с цел да изпълним задълженията си, произтичащи от данъчното законодателство, както и за да можем да идентифицираме дарителя – да му издадем сертификат за благодарност, с който да приспадне дарението от годишните са данъчни задължения.

 • 5. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

  За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

  По т.4.1. – на основание наш легитимен интерес за защита от незаконосъобразно използване. Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите.
  По т. 4.2. – на основание предоставеното от Вас съгласие, без което не можете да изпратите съобщението;*

  По т. 4.3. – на основание законовите ни задължения за счетоводна отчетност.

  *Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

 • 6. КАКВО ПРАВИМ СЪС СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

  Всички електронни и хартиени носители на лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

  Фондация „Есториум“ не предоставя личните Ви данни на трети страни, извън изброените тук, с изключение на законоустановените институции и надзорни органи, когато това се налага, по силата на закона. По своя преценка, можем да споделяме данните с обработващи лични данни, които са дали гаранции за законосъобразно обработване и отговарят на законодателните изисквания.

  УПОТРЕБА НА GOOGLE ANALYTICS

  Изпoлзвaмe Gооglе Аnаlуtісѕ зa cъбиpaнe нa cтaтиcтичecĸa инфopмaция зa Πoлзвaтeлитe нa страницата, ĸaтo нaпpимep yeбcaйтa, oт ĸoйтo идвaтe, дъpжaвaтa, в ĸoятo ce нaмиpaтe, Baшия eзиĸ, oнлaйн пoвeдeниe, бpayзъpa, ĸoйтo изпoлзвaтe, мpeжaтa и т.н. Taзи инфopмaция нe вĸлючвa лични дaнни и нe мoжeтe дa бъдeтe идeнтифициpaн пocpeдcтвoм нeя. Hиe cъбиpaмe пocoчeнитe дaнни, зa дa aнaлизиpaмe ĸaĸъв тип пoлзвaтeли изпoлзвaт страницата и ĸaĸ гo изпoлзвaт, ĸoeтo ни пoмaгa дa пepcoнaлизиpaмe уcлyгaтa. Събирането на информация, става чрез изпращането на бисквитки от страна на Google Analytics – така, посещавайки нашия сайт, до вас достигат така наречените бисквитки от трета страна – тези от Google Analytics.
  Moжeтe дa oтĸaжeтe изпoлзвaнeтo нa вaшитe дaнни oт Gооglе Аnаlуtісѕ, пocpeдcтвoм пpиcтaвĸaтa Gооglе Аnаlуtісѕ орt-оut brоwѕеr аdd-оn зa ЈаvаЅсrірt нa Gооglе Аnаlуtісѕ (gа.јѕ, аnаlуtісѕ.јѕ, dс.јѕ). Aĸo иcĸaтe дa ce oтĸaжeтe, мoля изтeглeтe и инcтaлиpaйтe пpиcтaвĸaтa зa Baшия yeб бpayзъp.
  Как Google третира вашата информация, можете да научите тук.

  Аналитични бисквитки: Включени

  Оставяйки включени тези бисквитки, вие ни помагате да подобряваме съдържанието на нашия сайт.

  УПОТРЕБА НА STRIPE – ПЛАТФОРМА ЗА ДАРИТЕЛСКИ ПЛАЩАНИЯ

  Дарителските плащания на странницата ни, се осъществяват чрез външна платформа за плащания – Stripe. Stripe е платформа за обработка на плащания (подобна на PayPal). Stripe OAuth е протоколът за упълномощаване на Stripe, който използва маркери (вместо споделяне на данни за парола) за доказване на самоличността между потребителите и доставчика на услуги, а достъпът до акаунта в Stripe улеснява регистрацията на потребителя, влизането и удостоверяването.
  Когато извършвате плащане през Stripe, данните, посочени в секцията КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ? - Данни при извършване на дарение, достигат и до платформата Stripe. С тяхната пълна политика за поверителност можете да се запознаете тук.
  При използване на Stripe през нашата страница, до вас достигат т.нар бисквитки от трета страна – генерирани от самата Stripe. С пълната политика на бисквитките на Stripe можете да се запознаете от тук.

 • 7. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

  Съхраняваме данните Ви за следните срокове:

  Автоматично събираните лични данни - лог файловете, се съхраняват от съображения за сигурност (например за целите на разследване на случаи на злоупотреба и/или измами), но срокът на съхранението им зависи от усмотрението на хостинг-доставчикът. Обикновено този срок не надминава 30 дни. Данните, които са необходими за целите на разследването или като доказателство не се изтриват до приключването на всеки конкретен случай.
  Данните от изпратени запитвания се съхраняват в срок до 3 месеца от приключване на комуникацията, с оглед нейното евентуално възобновяване, след което се изтриват. В случай че оттеглите съгласието си за съхраняването на тези данни, те ще бъдат изтрити веднага.

  Данните за извършени дарения се съхраняват срок до 10 години, считано от 1-ви януари, следващ годината на дарението – съгл. чл. 12 от Закона за счетоводството.

 • 8. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

  Въз основа на вашите данни не се извършва автоматизирано вземане на решения.
  По отношение на „профилирането“ – вижте т. 6, секция „Употреба на Google Analytics”
  „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 • 9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

  1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да искате информация за това как използваме вашите данни и да Ви бъде предоставено копие от информацията за Вас, която съхраняваме.
  2. Право на коригиране на данните – напр. подадени неточно, непълно или претърпели промяна след изпращане на първоначалната информация.
  3. Право на изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“)
  4. Право на ограничаване обработването на личните данни, свързани с вас.
  5. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“).
  6. Право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас.
  7. Право на жалба до надзорен орган, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в Р България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

  Упражняването на правата Ви, описани по-горе се осъществява безплатно. Единствено в случай, че исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Администраторът си запазва правото:
  - да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
  - да откаже да предприеме действия по искането.

 • ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

  • Какво представляват бисквитките?

   Бисквитки (Cookie): това са файлове с информация, които уеб сървърът изпраща на браузъра ви, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Бисквитките се съхраняват в компютрите на потребителя, с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя и уникален номер.

   Нашата страница не изпраща бисквитки от първа страна, т.е. генерирани от самата нея. Когато я посещавате обаче, до вас достигат бисквитки от трети страни – Google Analytics и Stripe – повече за тях можете да научите в т. 6 от Общите условия и Политиката за поверителност.

  • За какво се използват бисквитките?

   Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайта към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайта, което помага за подобряването на структурата и съдържанието, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

  • Съдържат ли бисквитките лична информация?

   Личната информация, която се генерира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

  • Изтриване на бисквитки

   По правило приложенията, използвани за сърфиране в интернет, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра).

  • Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на сайта.

   Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“. За повече детайли, може да се използва опцията „помощ“ на браузъра.